Facebook info@pro-floor.pl 603 405 405

Wsparcie techniczne

Wymagania dotyczące podłoża

Produkt: PRO-FLOOR EF & GP

Zagrożenie: Ruch pieszych

Parki, boiska sportowe, trawniki (zaleca się stosowanie Pro-Floor EF)

 • Zaleca się by trawa była skoszona do maksymalnej wysokości 40mm.
 • Usunąć luźne przedmioty jak kamienie, gałązki oraz śmieci, aby zapewnić czystą i równą powierzchnię.
 • Zaleca się by struktura podłoża była stabilna i sucha. W innym przypadku zaleca się zastosowanie położenie pod systemem Pro-Floor EF / GP membrany z geowłókniny.
 • Jeśli nawierzchnia jest luźna i miękka, wariantem jej utwardzenia jest walcowanie.
 • Geowłóknina powinna być odpowiednio dobrana do warunków terenowych. Typowy produkt stosowany pod systemem Pro-Floor EF / GP to "A19 Bidim" firmy Geofabrics lub inne o podobnych parametrach technicznych.
 • Łagodne pofałdowania terenu, wzgórza i doliny nie są przeciwwskazaniem do zastosowania Pro-Floor EF / GP. Jeśli różnice wysokości nawierzchni są łagodne to można stosować system Pro-Floor EF / GP. Jeśli jednak zmiany poziomu są duże to należy je częściowo zniwelować.
 • " Należy się upewnić, że nawierzchnia jest stosunkowo płaska (wizualnie). Gdy na odcinku 5 metrów występują gwałtowne zagłębienia ponad 150mm, przed zainstalowaniem geowłókniny należy wypełnić je piaskiem, kruszywem lub ziemią. Ewentualne wybrzuszenia o w/w wielkościach należy usunąć poprzez ubicie (spłaszczenie).

Nawierzchnie Stadionów Sportowych - trawa naturalna (zaleca się stosowanie Pro-Floor GP)

 • Zaleca się by trawa była skoszona do maksymalnej wysokości 40mm.
 • Usunąć luźne przedmioty.
 • Zainstalować Pro-Floor GP.

Nawierzchnie Stadionów Sportowych - nawierzchnie syntetyczne (zaleca się stosowanie Pro-Floor EF)

 • Upewnić się, że powierzchnia jest wolna od zanieczyszczeń i zainstalować Pro-Floor EF.

Instrukcja montażu PRO-FLOOR EF/MR/GLO/GP

 

1. Elementy PRO-FLOOR są dostarczane częściowo zmontowane w arkusze pakowane warstwowo na paletach

 • jeden arkusz składa się z 44 elementów
 • arkusz jest szeroki na 4 elementy i długi na 11
 • wymiary każdego arkusza wynoszą 915 x 1240

2. Dla łatwiejszej obsługi zwykle elementy przechowuje się zmontowane w rolki. Na początku należy zdecydować o wymiarach przechowywanych rolek (długość i szerokość). Na przykład jeśli chce się zostawić arkusz o szerokości 4 elementów to każda rolka będzie długa na 1,24 m. Należy wziąć każdy arkusz i dołączyć go do następnego poprzez wciśnięcie łącznika jednego elementu do rowka znajdującego się z boku kolejnego elementu. Kontynuować montaż aż długość arkusza/rolki osiągnie założoną długość. Należy znać liczbę m2 w każdej rolce, aby przygotować odpowiednią liczbę rolek niezbędnych do zabezpieczenia danej powierzchni. Na przykład jeśli szerokość rolki wynosi 1,24m, powierzchnia rolki ma wynosić 10m2, to długość rolki musi wynieść 8m.

3. Gdy arkusz montowany na płasko osiągnie założone wymiary przyszłej rolki, należy go zrolować. Wziąć pierwszych kilka elementów i wygiąć je na zawiasach tworząc trójkąt tak jak jest to pokazane na zdjęciu po lewej stronie.

4. Wykorzystując stworzony trójkąt jako środek/oś rolki należy zrolować mocno pozostałą część arkusza tworząc rolkę.

5. Gdy rolka jest już wykonana, należy postawić ją tak by na górze rolki znajdowały się elementy zakończone łącznikami. Należy następnie rolkę zabezpieczyć specjalną opaską, która nie pozwoli się rolce samoistnie rozwinąć.

6. Można teraz rolki przechowywać pionowo na paletach, na których został dostarczony PRO-FLOOR lub poziomo na specjalnych stelażach.

7. Tak zmontowany PRO-FLOOR jest gotowy w najbardziej efektywnej postaci do magazynowania, transportu i instalacji we wskazanym miejscu.

8. Instalacja PRO-FLOOR jest bardzo prosta:

a) rozwinąć pierwszą rolkę prosto upewniając się, że elementy są skierowane bokiem z rowkami w kierunku montażu.

b) rozwinąć następną rolkę tak by krawędzie elementów z łącznikami znajdowały się na rowkach elementów z rolki wcześniej już rozwiniętej na ziemi.

c) wcisnąć łączniki w rowki i upewnić się, że klipsy zaskoczyły; można to uczynić za pomocą stóp tak by usłyszeć wyraźny dźwięk „klik” w momencie zaskakiwania.

 

d) kontynuować instalacje aż do momentu całkowitego zabezpieczenia nawierzchni.

 

9. Procedura demontażu jest równie prosta.

a) podnieść i oddzielić PRO-FLOOR od ziemi w miejscu łączenia się elementów, tak by szerokość odcinka była równa założonej szerokości rolki, klipsy się rozłączą poprzez ich obrót o 30-40 stopni.

b) umieścić narzędzie demontujące w powstałej szczelinie.

c) iść wzdłuż łączenia elementów ciągnąc za sobą narzędzie demontujące, które rozłącza elementy.

d) elementy zostają rozłączone wzdłużnie, następnie należy je rozłączyć pod kątem prostym, tak by odcinki osiągnęły wymaganą długość rolki.

e) zdemontowane arkusze ponownie zrolować i spiąć specjalnymi opaskami.

Poniżej prezentujemy krótki filmik instruktażowy: